49A0526L
49A0205L
49A0590L

Foto-expositie Parels van Amstelveen

Tot eind december is de foto-expositie Parels van Amstelveen te bezichtigen in de schouwburg. Zorgmedewerker en fotografe Charlotte Brand maakte 25 prachtige portretten van bewoners in verschillende verpleegtehuizen in Amstelveen.

De fotografe over de expositie:
'Door het maken van deze portretserie probeer ik bij te dragen aan meer onderlinge verbinding en erkenning van deze bijzondere mensen: we hebben samen naar hun favoriete muziek geluisterd en zij hebben hun levensverhalen verteld. Zo hebben we in samenwerking de portretten gemaakt. 

De portretten zijn ingetogen en vrij donker van kleur. Doordat gebruik gemaakt is van zogenaamde Rembrandtverlichting, waarbij er schaduw over een deel van het gezicht valt, ligt de focus op het gezicht en wordt de waardigheid van de geportretteerden onderstreept.

Ik heb de serie Parels van Amstelveen genoemd, waarbij de parel metafoor staat voor deze mensen die gedurende hun lange levens tot iets bijzonders zijn geworden, maar waarbij zij verscholen zitten in het binnenste van de oester; de verpleegtehuizen. Mijn doel is om deze mensen een podium te geven, door deze serie op diverse plaatsen te exposeren en de bewoners nog eens te laten stralen. Als een parel.'

Charlotte Brand (1965) heeft in 2018 de Vakopleiding Fotografie afgerond aan de Fotovakschool in Amsterdam. Naast haar werk als portretfotograaf is ze coördinator in het Odensehuis Amstelveen, een ontmoetingsplek voor mensen met dementie.

KickASS
Deze expositie is onderdeel van het project KickASS dat in opdracht van de gemeente gecoördineerd wordt vanuit Platform C en dat een antwoord biedt op een behoefte die is geconstateerd bij inwoners van Amstelveen om te kunnen genieten van meer culturele activiteiten in de woonwijken.