Panama Pictures

Tipping Point

Adembenemende balans-act

Tipping Point is een adembenemende balans-act waarin zes performers de confrontatie aangaan met een groot, nauwelijks te bedwingen halfrond object.

[For English, see below]

Het object oogt als een afgebroken deel van een scheepswrak of een stuk ruimteafval. Zodra de zes het beklimmen, kantelt het en moeten ze onmiddellijk reageren om zich staande te houden. Die instabiliteit versterkt zowel hun kwetsbaarheid als de afhankelijkheid van elkaar; elke beweging heeft invloed, op het object en op elkaar.

Uitdagend
De performers gaan op zoek naar evenwicht – van het object en van hun onderlinge verhoudingen –maar ontdekken dat ze daarbij genadeloos tegen de grenzen van hun individuele vrijheden botsen. Alleen door zich over te geven aan de wetten van de zwaartekracht én elkaar kunnen ze het object bespelen en overeind blijven. Alleen door samen te werken kunnen ze voor heel even de perfecte balans en controle vinden.

Tipping Point is een uitdagende voorstelling over afhankelijkheid, wisselende machtsverhoudingen en grote oncontroleerbare elementen. Met een unieke, krachtige taal op het grensvlak van dans en acrobatiek, vol van risico's, weet Panama Pictures ermee de toeschouwers op het puntje van hun stoel te houden.

Panama Pictures
Panama Pictures maakt zintuiglijk theater met een heel krachtige, soms ronduit spectaculaire maar toch verfijnde bewegingstaal, waarin dans en acrobatiek als vanzelfsprekend in elkaar overvloeien. Choreograaf Pia Meuthen vertaalt literaire en filosofische inspiratiebronnen naar poëtische beelden en weet haar toeschouwers te raken met de menselijke uitstraling van het geheel. Ze toont werelden die herkenbaar zijn voor de toeschouwer maar ook altijd ruimte bieden voor eigen interpretatie.

Boek deze voorstelling met voordeel in onze Serie Op avontuur in de Kleine Zaal.

Prijzen

1e rang - 10% vroegboekkorting
€ 19,45
1e rang - Normaal
€ 21,50
1e rang - CJP
€ 19,50
Ticketprijzen incl. € 1 transactiekosten.

Cast & Info

Spel Tarek Rammo, Francesco Barba, Davide Bellotta, Fabian Krestel, Arvi Yrjölä, Candela Murillo
Overige Pia Meuthen (Choreografie), Strijbos & van Rijswijk, Davide Bellotta (muziekcompositie) en Sammy van den Heuvel (decorontwerp)
Website panamapictures.nl
Ik wil Language no problem, Iets nieuws ontdekken
 • English

  Tipping Point is a breathtaking balance act in which six performers confront a large, barely contained hemispherical object.

  The object looks like a broken-off part of a shipwreck or a piece of space debris. As soon as the six climb it, it tilts and they must react immediately to keep themselves standing. This instability reinforces both their vulnerability and dependence on each other; every movement has an impact, on the object and on each other.

  The performers search for balance - of the object and of their mutual relationships - but discover that in doing so they mercilessly bump up against the limits of their individual freedoms. Only by surrendering to the laws of gravity ánd each other can they play the object and stay upright. Only by working together can they find the perfect balance and control for a moment.

  Tipping Point is a challenging performance about dependence, shifting power relations and large uncontrollable elements. With a unique, powerful language at the interface of dance and acrobatics, full of risks, Panama Pictures manages to keep the audience on the edge of their seats with it.

  The movements are accompanied, propelled, magnified or negated by a specially composed music composition that at times is larger than life, but at other times emphasises the emptiness and makes the intimacy of the performers tangible.

  Panama Pictures
  Panama Pictures makes sensory theatre with a very powerful, sometimes downright spectacular yet refined movement language, in which dance and acrobatics merge as a matter of course. Choreographer Pia Meuthen translates literary and philosophical inspirations into poetic images and manages to touch her spectators with the human feel of it all. She shows worlds that are recognisable to the spectator but also always leave room for own interpretation.

Recensies

Als toeschouwer worden we (…) getrakteerd op een rijke schakering aan oogstrelende beelden en acrobatische toeren. Een voorstelling die tot het eind blijft boeien.

Scènes

Een enerverende voorstelling waarin zes dansers de zwaartekracht trotseren en uitdagen. Het bewegende decor is fantastisch en alles bepalend.

Theaterkrant

Panama Pictures roept een wereld op waar beweging en muziek geen woorden nodig hebben. Dat creëert een spannende zoektocht die je als kijker en luisteraar op het puntje van je stoel houdt.

Brabants Dagblad