FVS 0161

Beleid en missie

Schouwburg Amstelveen is een stichting met een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. De schouwburg onderschrijft de Governance Code Cultuur en heeft een ANBI-status.

Beleidsplannen
Relevante stukken m.b.t. de schouwburg - zoals het beleidsplan, het jaarverslag, de jaarrekening en het reglement Raad van Toezicht - zijn te vinden op de website van de federatiecultuur.nl. Of bekijk hier direct het jaarverslag en de jaarrekening

Wij werken vanuit onderstaande missie & visie:

Missie

Schouwburg Amstelveen is een plek van verbinding waar wij de ontmoeting faciliteren tussen podiumkunst & film en toeschouwers én tussen bezoekers onderling. In een voorstelling of film die vermaakt, prikkelt, verrijkt en aanzet tot nadenken. Die nieuwe werkelijkheden voorstelt, maar geworteld is in het hier en nu.

Voor spelers én bezoekers willen wij een open en gastvrij huis zijn. Wij koesteren een omvangrijk vast publiek, dat een belangrijke ambassadeursfunctie heeft, en streven ernaar om ook nieuw publiek te blijven vinden voor nieuwe en minder bekende podiumkunsten en films.

Visie

De schouwburg stelt zich ten doel zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met een kwalitatief hoogwaardig en divers aanbod van podiumkunsten en film, deze ontmoeting optimaal te faciliteren en de kwaliteit te waarborgen in een programmering en een publieksontvangst van hoge klasse.

Strategie

Om deze missie en visie te kunnen realiseren, zet de schouwburg in op een beleid dat uitgaat van de artistieke, economische en maatschappelijke waarde van kunst. Cultureel ondernemerschap hebben wij hoog in het vaandel staan. Theater, film en verhuur & evenementen zijn de drie pijlers waarop het beleid van de schouwburg is gebaseerd.

Cultural Governance

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.

ANBI-status

De schouwburg heeft een ANBI Cultuurstatus. Schouwburg Amstelveen ontvangt subsidie van de gemeente Amstelveen.

KVK Amsterdam 34107048
BTW-nummer NL8075.78.678B01