FVS 0161

Beleid en missie

Schouwburg Amstelveen is een stichting met een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. De schouwburg onderschrijft de Governance Code Cultuur en heeft een ANBI-status.

Wij werken vanuit onderstaande missie & visie:

Missie

Schouwburg Amstelveen verrijkt je leven en verbindt je met de wereld om je heen.

Visie

  • We werken aan een toekomst waarin Amstelveners trots zijn op de podiumkunsten en cultuur in hun stad en daarmee op de stad zelf, hun leefomgeving.
  • We zetten aan tot actief met ons meedoen en samen een bruisend huis creëren.
  • We stellen ons open op naar verschillende mensen én organisaties uit Amstelveen.
  • We richten ons op alle disciplines en vinden daar een artistieke en financiële balans in. De programmering is avontuurlijk en biedt ruimte voor bewezen kwaliteit.

Wat ons drijft

In Amstelveen is veel meer mogelijk dan je denkt.

  • We stimuleren bezoekers, artiesten én onszelf te denken in mogelijkheden.
  • We zien een toekomst voor ons waarin creatieve Amstelveners en degene die willen genieten van een rijk cultureel aanbod op het gebied van podiumkunsten, in eerste instantie op ons gericht zijn.

Strategie

Om deze missie en visie te kunnen realiseren, zet de schouwburg in op een beleid dat uitgaat van de artistieke, economische en maatschappelijke waarde van kunst. Cultureel ondernemerschap hebben wij hoog in het vaandel staan. Theater, film en verhuur & evenementen zijn de drie pijlers waarop het beleid van de schouwburg is gebaseerd.

Beleidsplan, jaarverslag en jaarrekening
Lees hier meer over ons beleidsplan en het Reglement Raad van Toezicht en bekijk hier ons jaarverslag en de jaarrekening

Cultural Governance

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.

ANBI-status

De schouwburg heeft een ANBI Cultuurstatus. Schouwburg Amstelveen ontvangt subsidie van de gemeente Amstelveen.

KVK Amsterdam 34107048
BTW-nummer NL8075.78.678B01