Privacy- en cookiebeleid

Via www.schouwburgamstelveen.nl (hierna de 'website'), de website van Schouwburg Amstelveen (hierna ook 'wij' en 'de Schouwburg'), worden er persoonsgegevens verzameld en worden er cookies gebruikt. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van de Schouwburg en de gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verplaatsen, de verwerking te beperken of te verwijderen.

Het kan voorkomen dat deze privacy- en cookieverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de privacy- en cookieverklaring op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatste gewijzigd op 22-04-18.  

Doeleinden van de gegevensverwerking 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze Website;
 • de mogelijkheid om feedback te geven aan de Schouwburg;
 • het toesturen van onze digitale nieuwsbrieven (indien u hiervoor toestemming heeft gegeven);
 • het proces rond de aankoop van kaarten voor een voorstelling.

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u een overeenkomst met ons sluit of wilt sluiten, wij uw toestemming hebben, of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. 

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voordat u uw toestemming introk.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • betaalgegevens; cookie ID;
 • door u gegeven feedback aan de Schouwburg;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • IP-adres;
 • leeftijd (optioneel);
 • NAW-gegevens;
 • telefoonnummer (optioneel);
 • theatergenrevoorkeuren (optioneel).

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken; of zolang wij de gegevens wettelijk gezien moeten bewaren. Gegevens die u ons toezendt via een feedbackformulier of e-mail bewaren wij zolang als nodig is om uw vraag, verzoek of feedback volledig af te handelen.

Vertrouwelijkheid & gegevensverstrekking aan derde partijen
Alle gegevens die op deze site worden verzameld, of die wij verkrijgen via onze bezoekers, zullen wij vertrouwelijk behandelen.

Wij zullen persoonsgegevens niet op een andere manier openbaar maken of aan derden verstrekken tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die we met u hebben, of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. De informatie die u geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Wanneer dit nodig is om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan:

 • ICT-dienstverleners;
 • betaaldienstverleners;
 • bezorgdiensten.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen.

Nieuwsbrief
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven voor het ontvangen van één of meerdere van onze nieuwsbrieven, dan kan deze gebruikt worden om u deze toe te sturen. Als u hier geen prijs meer op stelt, dan kunt u zich via een link in de nieuwsbrief afmelden.

U kunt zich inschrijven voor de volgende nieuwsbrieven:

 • de algemene theater nieuwsbrief (deze nieuwsbrief wordt ongeveer twee keer per maand verstuurd en bevat nieuwsberichten over de Schouwburg, inclusief informatie over aankomende voorstellingen);
 • de algemene cinema nieuwsbrief (deze nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd en bevat informatie over aankomende voorstellingen);
 • de persoonlijke tips nieuwsbrief (deze nieuwsbrief wordt incidenteel verstuurd en omvat informatie over voorstellingen die voor u interessant kunnen zijn. Het aanbod is afhankelijk van eerder aangekochte kaarten en door u doorgegeven theatergenrevoorkeuren);
 • servicemails (deze nieuwsbrief kan eventueel verstuurd worden voorafgaand aan een voorstelling en bevat informatie die relevant is in het kader van uw bezoek, zoals bijvoorbeeld een castwijziging, verkeershinder of extra activiteiten rond een voorstelling).

Cookies
Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Op onze Website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt, waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder 'cookies' genoemd), om:

 • de functionaliteiten van de Website mogelijk te maken en om de Website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de Website te analyseren en op basis daarvan de Website te verbeteren (analytics cookies);
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentiecookies);
 • het delen van bepaalde inhoud via sociale media.

Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de Website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de Website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de Website of een gekozen filter.

Analytics cookies
Deze Website gebruikt Google Analytics cookies, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze Website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in het Privacybeleid van Google.

Advertentiecookies
Deze Website maakt gebruik van advertentiecookies, zodat het online advertentieaanbod voor u kan worden gepersonaliseerd en wij inzicht kunnen verkrijgen in campagneprestaties. Dit gebeurt op basis van een profiel dat we van u opstellen op basis van uw klik- en surfgedrag.

Middels de cookies van wordt aan u als Websitebezoeker een unieke cookie-ID gekoppeld, zodat u onder andere niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien te krijgt. Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het plaatsen hiervan dan ook uw toestemming.

Er worden de volgende advertentiecookies geplaatst:

 • AddThis;
 • Google Tag Manager.

De betreffende partijen zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De bedrijven zijn Privacy Shield-gecertificeerd, wat betekent dat het doorgeven van persoonsgegevens aan deze partijen buiten de EU is toegestaan.

Social media cookies
Naast de hierboven genoemde technische, functionele en analytische cookies, gebruiken wij cookies die het mogelijk maken om bepaalde inhoud te delen op sociale media:

 • Facebook Connect;
 • Twitter Button;
 • Facebook Social Graph.

De betreffende partijen zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Facebook en Twitter zijn Privacy Shield-gecertificeerd, wat betekent dat het doorgeven van persoonsgegevens aan deze partijen buiten de EU is toegestaan.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw Website-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Websites van derden
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze Website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om tegen een verwerking bezwaar te maken, of te verzoeken om beperking van de verwerking. Dit verzoek kunt u indienen via de contactgegevens onder aan deze privacy- en cookieverklaring.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
De Schouwburg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze Website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Mocht u verder, na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Schouwburg Amstelveen
T.a.v. de functionaris gegevensbescherming
Postbus 634,
1180 AP Amstelveen

T: Kantoor: 020 547 51 61
E: info@schouwburgamstelveen.nl

 

 

 

 • Privacy- en cookiebeleid

Nieuws

RSS Meer nieuws